ราคากลาง จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานประเภทโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ตู้เก็บของด้านหลังโต๊ะ และชุดรับแขก สำหรับผู้บริหาร โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 16 (EGA/59/0172)


8 มี.ค. 59
1120

 จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานประเภทโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ตู้เก็บของด้านหลังโต๊ะ และชุดรัยแขก สำหรับผู้บริหาร โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 16

1