ราคากลาง งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับคลาวด์ภาครัฐ ของสรอ. (EGA/59/0097)


14 ธ.ค. 58
280

ราคากลาง งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับคลาวด์ภาครัฐ ของสรอ. (EGA/59/0097)

1