ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างบริการวงจรสื่อสาร 10 Mbps. สำหรับสวทน.(EGA/58/0231)


1 ธ.ค. 58
1234

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างบริการวงจรสื่อสาร 10 Mbps. สำหรับสวทน.(EGA/58/0231)