ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0047)


1 Nov 66
22
1

DGA-67-0047 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66109312046
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
8 ครั้ง