ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0039)


11 Oct 66
22
1

DGA-67-0039 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66109115075
งบประมาณ 500,000.00 บาท
5 ครั้ง