ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) Hardware และ Software สำหรับให้บริการ DGA-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0045)


24 Oct 66
19
1

DGA-67-0045 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66109249550
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
9 ครั้ง