ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2567 (DGA/67/0044)


20 Oct 66
13
1

DGA-67-0044 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66109227575
งบประมาณ 350,000.00 บาท
5 ครั้ง