ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0040)


16 Oct 66
21
1

DGA-67-0040 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 66109144447
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
7 ครั้ง