ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0033)


22 Sep 66
11
1

DGA-67-0033 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66099513452
งบประมาณ 1,638,000.00 บาท
3 ครั้ง