ประกาศราคากลาง จ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0036)


26 Sep 66
27
1

DGA-67-0036 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0036
งบประมาณ 4,089,796.80 บาท
8 ครั้ง