ประกาศราคากลาง จ้างบริการวงจรสื่อสารบริการวงจรสื่อสารเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0031)


18 Sep 66
33
1

DGA-67-0031 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0031
งบประมาณ 179,760.00 บาท
11 ครั้ง