ประกาศราคากลาง จ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0025)


13 Sep 66
20
1

DGA-67-0025 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0025
งบประมาณ 6,134,695.20 บาท
1 ครั้ง