ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0021)


8 Sep 66
19
1

DGA-67-0021 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0021
งบประมาณ 3,240,000.00 บาท
4 ครั้ง