ประกาศราคากลาง จ้างบริการดูแลรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0018)


7 Sep 66
18
1

DGA-67-0018 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0018
งบประมาณ 400,000.00 บาท
3 ครั้ง