ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0006)


31 Aug 66
1
1

DGA-67-0006 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0006
งบประมาณ 455,820.00 บาท