ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0030)


15 Sep 66
131
1

DGA-67-0030 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66099323677
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
39 ครั้ง