ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น ๕, ๖, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0029)


14 Sep 66
17
1

DGA-67-0029 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66099308923
งบประมาณ 23,928,200.88 บาท
7 ครั้ง