ประกาศราคากลางงานจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0028)


12 Sep 66
16
1

DGA-67-0028 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66099235635
งบประมาณ 39,500,000.00 บาท
4 ครั้ง