ประกาศราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0027)


12 Sep 66
16
1

DGA-67-0027 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66099232811
งบประมาณ 133,019,100.00 บาท
27 ครั้ง