ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0019)


5 Sep 66
17
1

DGA-67-0019 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66099066601
งบประมาณ 300,000.00 บาท
3 ครั้ง