ประกาศราคากลางงานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0022)


8 Sep 66
26
1

DGA-67-0022 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66099104762
งบประมาณ 4,290,000.00 บาท
4 ครั้ง