ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการบริหารจัดการทำเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0014)


31 Aug 66
10
1

DGA-67-0014 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66089676843
งบประมาณ 449,997.00 บาท
3 ครั้ง