ประกาศราคากลางงานจ้างบริการอินเทอร์เน็ต (เส้นที่ ๑) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0008)


30 Aug 66
7
1

DGA-67-0008 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66089657525
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง