ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0007)


30 Aug 66
17
1

DGA-67-0007 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66089651255
งบประมาณ 19,692,600.00 บาท
12 ครั้ง