ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือข่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) (DGA/67/0002)


29 Aug 66
12
1

DGA-67-0002 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66089634665
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
7 ครั้ง