ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริหารจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์พร้อมบริการวิเคราะห์และติดตามผลการเผยแพร่เนื้อหาสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0185)


18 Aug 66
45
1

DGA-66-0185 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66089279237
งบประมาณ 700,000.00 บาท
23 ครั้ง