ประกาศราคากลางงานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0172)


14 Jul 66
33
1

DGA-66-0172 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 66079239660
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
6 ครั้ง