ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0168)


10 Jul 66
20
1

DGA-66-0168 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/66/0168
งบประมาณ 670,000.00 บาท
7 ครั้ง