ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0171)


14 Jul 66
57
1

DGA-66-0171 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/66/0171
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
27 ครั้ง