ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการแบบรายปี โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0169)


10 Jul 66
33
1

DGA-66-0169 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66079136675
งบประมาณ 4,900,000.00 บาท
6 ครั้ง