ประกาศราคากลางงานจ้างบริการตรวจสอบหลักฐานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip) เพื่อใช้ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนกับผู้ใช้แบบออนไลน์ ณ จุดให้บริการไปรษณีย์ไทย (Electronic Know Your Customer หรือ e-KyC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0165)


5 Jul 66
27
1

DGA-66-0165 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66069546443
งบประมาณ 150,000.00 บาท
2 ครั้ง