ประกาศราคากลางงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0160)


5 Jul 66
37
1

DGA-66-0160 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66069514105
งบประมาณ 500,000.00 บาท
11 ครั้ง