ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0159)


23 Jun 66
26
1

DGA-66-0159 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66069441603
งบประมาณ 7,500,000.00 บาท
5 ครั้ง