ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสถาปัตยกรรมและเพิ่มคุณสมบัติแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0151)


13 Jun 66
28
1

DGA-66-0151 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66059516873
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
14 ครั้ง