ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0154)


9 Jun 66
35
1

DGA-66-0154 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66069075124
งบประมาณ 799,999.00 บาท
4 ครั้ง