ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 4 (DTP#4) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0150)


31 May 66
40
1

DGA-66-0150 ราคากลาง erp

เลขที่โครงการ 66059417033
งบประมาณ 3,401,800.00 บาท
7 ครั้ง