ประกาศราคากลางงานจ้างบริการตรวจสอบหลักฐานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip) เพื่อใช้ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนกับผู้ใช้แบบออนไลน์ (Electronic Know Your Customer หรือ e-KYC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0147)


16 May 66
19
1

DGA-66-0147 ราคากลาง erp

เลขที่โครงการ 66059249781
งบประมาณ 810,000.00 บาท
5 ครั้ง