ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0136)


20 Apr 66
21
1

DGA-66-0136 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66049142958
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
8 ครั้ง