ประกาศราคากลางงานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โกดัง 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0143)


1 May 66
15
1

DGA-66-0143 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66049350748
งบประมาณ 207,018.40 บาท
4 ครั้ง