ประกาศราคากลางงานจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program: DTP#4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0140)


27 Apr 66
18
1

DGA-66-0140 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66049306116
งบประมาณ 478,500.00 บาท
5 ครั้ง