ประกาศราคากลางงานจ้างนำเข้าข้อมูลระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0134)


18 Apr 66
20
1

DGA-66-0134 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66049127603
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
8 ครั้ง