ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (FILE SHARING) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0133)


29 Mar 66
16
1

DGA-66-0133 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037580879
งบประมาณ 160,500.00 บาท
2 ครั้ง