ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface API) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างระบบงานขอคัดและรับรองคำพิพากษา/คำสั่งของระบบแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และระบบแอปพลิเคชันทางรัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0121)


20 Mar 66
124
1

DGA-66-0121 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037329500
งบประมาณ 500,000.00 บาท
30 ครั้ง