ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0119)


21 Mar 66
23
1

DGA-66-0119 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037242799
งบประมาณ 1,070,000.00 บาท
4 ครั้ง