ประกาศราคากลางงานให้บริการระบบโทรศัพท์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0126)


20 Mar 66
22
1

DGA-66-0126 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037330929
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
5 ครั้ง