ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0115)


16 Mar 66
16
1

DGA-66-0115 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037265916
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
10 ครั้ง