ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพื้นที่สำนักงานชั้น 11 และชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0112)


8 Mar 66
43
1

DGA-66-0112 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037047488
งบประมาณ 300,000.00 บาท
1 ครั้ง