ประกาศราคากลาง ซื้อภาพและคลิปวีดิโอแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0080)


3 Jan 66
7
1

DGA-66-0080 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65127465715
งบประมาณ 200,000.00 บาท