ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0113) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


13 Mar 66
25
1

DGA-66-0113 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037194231
งบประมาณ 2,706,250.00 บาท
10 ครั้ง