ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0113) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


13 มี.ค. 66
6
1

DGA-66-0113 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037194231
งบประมาณ 2,706,250.00 บาท
2 ครั้ง