ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงาน ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0089)


3 ก.พ. 66
5
1

DGA-66-0089 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66017597320
งบประมาณ 450,000.00 บาท
1 ครั้ง